нашите услуги

Изследваме всички аспекти по веригата за доставка на ток за 8760-те часа в годината. Изчисляваме оптимални параметри и стойности на фотоволтаичната централа. Формираме нов профил, комбинация от собствено производство и почасови покупки през борса или настоящ доставчик. Установяваме степента на зависимост на вашата компания към компонентите в цената по доставка на електроенергия преди и след новият модел. Експертите ни работят с индустриални и обществени сгради от 2011г. и имат солиден опит по отношение на енергетиката. Използваме професионален софтуер за икономическо планиране на ВЕИ централи и интеграцията им в бизнес модели, както и международни бази данни за метеорологични записи, за да удостоверим, какви ще бъдат резултатите при предложеният нов модел. Сравняваме резултатите със сходни обекти във вашия регион, за да сме в максимална степен уверени. виж Вашите ползи

Вашите ползи

Вие ще си отговорите на следните въпроси:
-  Мога ли да променя модела на доставка на електроенергия, като произвеждам част от нея сам чрез фотоволтаична централа?
-  С какви параметри трябва да бъде моята фотоволтаична централа, така че да се използва макс. ѝ капацитет с мин. загуби от излишна енергия?
-  Колко ще ми струва това и какво ще спечеля? Какво трябва да направя?
-  С колко ще се намали енергийната зависимост на моята компания по отношение на разходите за електроенергия, мрежови услуги и др. такси, свързани с доставката?
-  Как ще повлияе производството на електроенергия от фотоволтаичната цетрала на моята компания в следващите 20г. за постигане на по-изгодни и устойчиви модели на доставка на електроенергия?
-  В какъв период  ще възвърна своята инвестиция?

VEi Energia началото

Клиентите все повече се интересуват от ползите на възобновяемите енергийни източници, за начините на изграждане на ВЕИ системи, за параметрите, за вложенията и изплащането на инвестициите. И все повече въпроси изникват, на които отговорът никак не е еднозначен.

Проектът VEi Energia е комплексна консултантска услуга за прединвестиционни проучвания при изграждане на енергийни системи от възобновяеми източници.

Услугата, която предлагаме е много нова за българския пазар, но моментът за нея е назрял. За период от половин година вече сме дали отговорите на над 30 клиента.

Благодарим за доверието!