Фотоволтаична централа проучване

Представяме ви услуга за прединвестиционно проучване за изграждане и функциониране на фотоволтаична централа за собствени нужди.

Проучването има за цел да направи обстоен анализ за минимизиране на загуби на средства и оптимизация на печалба при предстояща инвестиция на Prosumer* модел за фотоволтаична централа за производство и консумация на електроенергия за нуждите на дадено стопанство при неговите специфични нужди.

* Prosumer – човек, който е едновременно Производител и Потребител на една или повече суровини. От англ. "prosumption" – „производство и потребление“.

Какво включва Прединвестиционното енергийно проучване за фотоволтаична централа за собствени нужди.
 • Географско предимство - слънцегреене в България
 • Пазарна среда и средносрочни тенденции при крайните цени на електрическата енергия
 • Профил на клиента
 • Фирмени цели и задачи на консултантите: 
 • Представя се нов модел на работа, който включва собствено производство заедно с модел за закупуване на електроенергия.
 • Разкриване на възможностите за собствено производство на електроенергия според индивидуалните специфични нужди на дейността.
 • Определяне необходимата мощност и изложения за поглъщане на фотоволтаичната инсталация според индивидуалните специфични нужди на дейността. Изследване на показателите при средна и оптимална мощност.
 • Анализ на ефекта. Нов финансов модел на паричните потоци.
 • Възвращаемост на инвестицията.
 • Сертификати за енергийни спестявания.
 • Правни аспекти, норми, директиви, правила.
 • Източници на финансиране.
 • Заключения и препоръки.
 • Фирми за доставка и монтаж на оборудване.
 • Приложение и Визуализации.