Анализ товаров профил

Услугата „Анализ на почасов товаров профил“ се предлага както на бъдещи инвеститори на фотоволтаични централи, така и на предприемачи, които желаят трайна оптимизация на разходите за електроенергия.

Товаровият профил за всеки един потребител с почасово измерване означава, какво е отчел електромерът на електроразпределителното  предприятие в края на всеки един от 8760-те часа в годината. В общия случай сборът от тези показания е равен на консумацията за съответния период.

Почасовият анализ е в основата на оптимизиране на разходите за електроенергия като цяло, както и по-конкретно за анализа при изграждане на фотоволтаична централа.
Ако при инвеститор на фотоволтаична централа за собствени нужди не се анализира товаровият профил за цялата година от експерти, може лесно да се окаже в ситуация да произвежда енергия, когато няма консумация.
 
Запитване може да отправите ТУК