Енергия от възобновяеми източници

научи повече

нашите услуги

нашите услуги

научи повече

вашите ползи

вашите ползи

научи повече

нашата история

Клиентите все повече се интересуват от ползите на възобновяемите енергийни източници, за начините на изграждане на ВЕИ системи, за параметрите, за вложенията и изплащането на инвестициите. И все повече въпроси изникват, на които отговорът никак не е еднозначен.

Проектът VEi Energia е комплексна консултантска услуга за прединвестиционни проучвания при изграждане на енергийни системи от възобновяеми източници.

Услугата, която предлагаме е много нова за българския пазар, но моментът за нея е назрял. За период от половин година вече сме дали отговорите на над 30 клиента.

Благодарим за доверието!

научи повече

Защо е нужно

  • Защо правим детайлно проучване? Основната цел на нашата консултантска компания е да измери вашата енергийна зависимост и да представи пред вас възможности за промяна в модела на доставка на електроенергия с цел устойчиво намаляване на бъдещите разходи, както и по-малка бъдещата зависимост от доставчици на електроенергия.
  • Какво правим? Ние изследваме всички аспекти по веригата за доставка на електроенергия. На база годишен товаров профил за вашето потребление (8760 часа) се изчислява нетното потребление в КВТч. за специфични часови зони по месеци. Определя се оптимален вариант за инсталирана мощност на фотоволтаичната система. През специализиран софтуер се калкулира почасов профил на производство и се съпоставя с вашия настоящ профил на потребление. Калкулира се нов профил, който е комбинация от собствено производство и почасови покупки през борса или през настоящ доставчик.
  • Как изследваме? На базата само и единствено на потвърдени факти се установява степента на зависимост на вашата компания или организация към различните компоненти в цената по доставка на електроенергия преди и след новият модел. Нашите експерти работят с индустриални потребители и обществени сгради от 2011г. и до момента са натрупали солиден опит по отношение на енергетиката и работата си с крайни клиенти. Използваме професионален софтуер за икономическо планиране на ВЕИ централи и интеграцията им във всеки един бизнес модел, както и няколко международни бази данни за метеорологични записи, за да удостоверим, какви ще бъдат резултатите при предложеният нов модел. Сравняваме резултатите с подобни обекти във вашия регион, за да сме в максимална степен уверени.