Общи условия и политика за поверителност

Дружеството, собственик на сaйта www.veienergia.com е предприело всички необходими стъпки, за да осигури законосъобразните събиране и обработка на Вашите лични данни съобразно Общия регламент за защита на данните.

Дружеството събира и обработва лични данни на своите служители, кандидати за работа, на своите клиенти /потребители/ и доставчици за целите на сключване и изпълнение на договори, както и на други лица за целите на маркетинга въз основа на изрично изразено съгласие. Не се осъществява събиране и обработка на лични данни за цели извън посочените.  

За целите на предоставяне на услуги чрез използването на интернет страницата www.veienergia.com се събират следните лични данни: имена, телефон, електронна поща. По желание на потребителите последните могат да предоставят и адрес.

Личните данни, подлежащи на обработка, се събират от самите физически лица, както и от различни публични регистри и бази данни.

Личните данни, предоставени с цел сключване и изпълнение на договор се събират и обработват през цялото действие на съответния договор, както и след това до погасяване на всички възможни искове на двете страни. Отделни категории лични данни могат да се съхраняват и за по-дълъг период при наличие на изрично изискване в нормативен акт.
Личните данни, предоставени за целите на маркетинга въз основа на изрично съгласие се съхраняват и обработват до неговото оттегляне или до изтичане на петгодишен период, считано от 1ви януари на годината, през която е изразено съгласието. Съгласието се оттегля чрез изявление в свободен текст, изпратено на следния имейл адрес: info@veienergia.com.
Всички лица, чиито данни се събират и обработват от Дружеството, собственик на сaйта www.veienergia.com имат право на достъп до своите лични данни, право на тяхното коригиране и изтриване, право на ограничаване на обработването им, право на преносимост на данните и други права, съобразно Общия регламент за защита на личните данни и приложимото българско законодателство. Тези права можете да упражните чрез изявление в свободен текст на имейл адрес: info@veienergia.com.

Гореизложената информация представлява извлечение от цялостната политика за защита на личните данни на Дружеството. За да получите допълнителна информация, можете да се свържете с нас на следния адрес:

Гр. Пловдив, ул. Чемшир 8
Имейл адрес: info@veienergia.com
Телефон: 087 664 0043
Лице за контакт: Илиян Георгиев

Тази страница използва „бисквитки” с цел да Ви подсигури максимално удобна употреба. Събраната информация ще се използва само с цел да оптимизира използването на сайта, както и за статистически цели. За да продължите напред, моля отметнете опцията „Приемам използването на бисквитки”. В противен случай е възможно да не можете да получите достъп до пълната функционалност на страницата.