Енергия от възобновяеми източници

научи повече

нашите услуги

нашите услуги

научи повече

вашите ползи

вашите ползи

научи повече

нашата история

нашата история

научи повече

Защо е нужно

  • Защо правим детайлно проучване? Основната цел на нашата консултантска компания е да измери вашата енергийна зависимост и да представи пред вас възможности за промяна в модела на доставка на електроенергия с цел устойчиво намаляване на бъдещите разходи, както и по-малка бъдещата зависимост от доставчици на електроенергия.
  • Какво правим? Ние изследваме всички аспекти по веригата за доставка на електроенергия. На база годишен товаров профил за вашето потребление (8760 часа) се изчислява нетното потребление в КВТч. за специфични часови зони по месеци. Определя се оптимален вариант за инсталирана мощност на фотоволтаичната система. През специализиран софтуер се калкулира почасов профил на производство и се съпоставя с вашия настоящ профил на потребление. Калкулира се нов профил, който е комбинация от собствено производство и почасови покупки през борса или през настоящ доставчик.
  • Как изследваме? На базата само и единствено на потвърдени факти се установява степента на зависимост на вашата компания или организация към различните компоненти в цената по доставка на електроенергия преди и след новият модел. Нашите експерти работят с индустриални потребители и обществени сгради от 2011г. и до момента са натрупали солиден опит по отношение на енергетиката и работата си с крайни клиенти. Използваме професионален софтуер за икономическо планиране на ВЕИ централи и интеграцията им във всеки един бизнес модел, както и няколко международни бази данни за метеорологични записи, за да удостоверим, какви ще бъдат резултатите при предложеният нов модел. Сравняваме резултатите с подобни обекти във вашия регион, за да сме в максимална степен уверени.